Regulamin Serwera Skyblock LizardMC.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Niestosowanie się do regulaminu skutkuje nałożeniem sankcji.

2. Ignorancja regulaminu nie jest podstawą do zwolnienia z obowiązku jego przestrzegania.

3. Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu bez obowiązku powiadamiania o tych zmianach z wyprzedzeniem.

4. Administracja ma prawo do usuwania treści niezgodnych z zasadami serwera.

5. Administracja może nakładać kary za działania uznane za szkodliwe lub nieodpowiednie, nawet jeśli nie zostały one bezpośrednio wymienione w regulaminie.

6. Działania szkodzące sieci LizardMC.pl podlegają surowym sankcjom.

 

§2 Rejestracja i zasady korzystania

1. Każdy użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta. W przypadkach wielu graczy korzystających z jednego adresu IP (np. rodzeństwo), należy zgłosić ten fakt administracji, aby uniknąć nieporozumień związanych z zakazem posiadania wielu kont.

2. Rejestracja na serwerze jest bezpłatna.

3. Zabronione są nicki nieprzyzwoite, obraźliwe, zawierające treści niedozwolone, odnoszące się do nazw i grup administracyjnych, a także te o charakterze nazistowskim.

4. Użytkownikom nie wolno używać skórek i peleryn z nieodpowiednimi treściami.

5. Podszywanie się pod innych graczy, twórców treści lub członków administracji jest zabronione.

6. Używanie programów do zmiany IP jest niedozwolone.

7. Problemy związane z rejestracją należy zgłaszać do administracji za pośrednictwem systemu zgłoszeń na Discord.

8. Handel kontami lub przedmiotami za prawdziwe pieniądze lub zewnętrzne usługi jest zakazany i skutkuje trwałym zablokowaniem konta.

9. Dzielenie, sprzedaż lub przekazywanie kont jest zabronione, chyba że wykorzystywane konto nie jest własnością prywatną na serwerze.

10. Zabronione jest maskowanie lub zmiana rzeczywistego adresu IP użytkownika, np. przez użycie sieci VPN.

 

§3 Ogólne zasady serwera

1. Spamowanie, nadmierne używanie wielkich liter oraz flood są zakazane.

2. Obrażanie, wyzywanie i wszelkie formy agresji werbalnej są niedozwolone.

3. Zakazane jest wszczynanie kłótni i prowokowanie innych.

4. Trollowanie i zachęcanie do trollowania, które negatywnie wpływają na doświadczenia innych graczy, są zabronione.

5. Używanie wulgaryzmów oraz cenzura obraźliwych słów są niedozwolone.

6. Zabronione jest jakiekolwiek działanie, które utrudnia innym grę.

7. Nie wolno celowo utrudniać pracy administracji.

8. Oszustwa, w tym handlowe, wymagają dowodów do nałożenia kary.

9. Wykorzystywanie błędów serwera lub zachęcanie do tego jest zakazane.

10. Wszelkie skargi i prośby kierujemy wyłącznie poprzez system zgłoszeń na Discord.

11. Administracja może wstrzymać lub zrestartować serwer bez uprzedzenia.

12. Używanie wspomagaczy gry jest zakazane, podobnie jak promowanie ich użycia.

13. Dozwolone są modyfikacje gry, które nie dają nieuczciwej przewagi.

14. Reklama serwisów internetowych, serwerów głosowych, serwerów Minecraft lub kanałów YouTube niewiązanych z serwerem jest niedozwolona.

15. Promowanie treści dla dorosłych, nazizmu, rasizmu, seksizmu, używek itd. jest zakazane.

16. Obchodzenie kar administracyjnych jest niedozwolone.

16. Groźby wobec użytkowników lub administracji są zabronione.

18. Komunikacja na serwerze odbywa się głównie w języku polskim, z możliwością używania angielskiego w umiarkowany sposób.

19. Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty, rangi lub konta.

20. Rozpowszechnianie danych osobowych jest zakazane.

21. W przypadku niesłusznej kary, istnieje możliwość odwołania się przez system zgłoszeń na Discord.

22. Wszelkie fałszywe oskarżenia i nieodpowiednie zachowania wobec sieci lub jej trybów są zakazane.

23. Zabronione są nazwy wysp o charakterze obraźliwym lub niedozwolonym. Wyspy o takich nazwach mogą być usuwane bez możliwości odzyskania wyspy lub przedmiotów.