Regulamin Konkursu na Top 3 Wyspy na Serwerze Skyblock LizardMC

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs na top 3 wyspy o najwyższej wartości (dalej jako "Konkurs") jest organizowany przez serwer Skyblock LizardMC (dalej jako "Organizator").

2. Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem startu nowej edycji serwera, tj. 10 listopada 2023 roku i kończy się ostatniego dnia trwania tejże edycji.

 

§2 Zasady uczestnictwa

1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji i zabronione jest stosowanie modyfikacji, które dają nieuczciwą przewagę w budowaniu wyspy.

2. W przypadku wykrycia przez Organizatora użycia niedozwolonych modyfikacji przez któregokolwiek członka drużyny, wyspa wraz z całą drużyną będzie natychmiast dyskwalifikowana z Konkursu.

3. Złamanie zasad dotyczących korzystania z błędów serwera lub jego silnika w celu nieuczciwego wzbogacenia się skutkować będzie dyskwalifikacją wyspy oraz wpisaniem członków drużyny na czarną listę.

4. W przypadku stałej banicji lidera wyspy za wykorzystywanie cheatów, exploitów, obrażanie serwera, promowanie nienawiści lub rozpowszechnianie pomówień, wyspa również zostanie zdyskwalifikowana z Konkursu.

5. Lider wyspy musi mieć rozegrane minimalnie 24 godziny na serwerze.

 

§3 Nagrody

1. Nagrody zostaną przyznane dla trzech najlepszych wysp po zakończeniu Konkursu i zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Koszty przesyłki nagród pokrywa Organizator, a wysyłka realizowana będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (paczkomat).

3. Wszystkie nagrody rzeczowe są nowe i nie były wcześniej otwierane.

 

§4 Przewidziane nagrody

 • Pierwsze miejsce:
  • Podkładka SteelSeries QcK Prism XL Cloth
  • Myszka SteelSeries Prime Wireless
 • Drugie miejsce:
  • Podkładka SteelSeries QcK Prism M Cloth
  • Słuchawki Razer Kraken X Lite
 • Trzecie miejsce:
  • Słuchawki Razer Kraken X Lite

 

§5 Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego powiadomienia, jak również do finalnej interpretacji jego zapisów.

3. Wszelkie spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora, a jego decyzje są ostateczne.

 

 

 

 

Regulamin Konkursu na Najładniejszą Wyspę na Serwerze Skyblock LizardMC

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs na najładniejszą wyspę (dalej jako "Konkurs") jest organizowany przez serwer Skyblock LizardMC (dalej jako "Organizator"). Konkurs rozpoczyna się wraz z dniem startu nowej edycji serwera, tj. 10 listopada 2023 roku, i kończy się w dniu zakończenia tej edycji.

§2 Zasady uczestnictwa

1. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu serwera oraz dodatkowych zasad dotyczących uczciwej rywalizacji w konkursie. Zabronione jest stosowanie modyfikacji, które dają nieuczciwą przewagę w budowaniu oraz wykorzystywanie błędów serwera bądź jego silnika w celu wzbogacenia się.

2. W przypadku wykrycia naruszeń, wyspa oraz jej członkowie zostaną zdyskwalifikowani, a członkowie drużyny wpisani na czarną listę konkursu.

3. Wyspa nie zostanie wzięta pod uwagę w konkursie, jeśli lider zostanie zbanowany na stałe za działania przeciwne zasadom serwera, takie jak cheaty, wykorzystywanie błędów, obraza serwera, propagowanie nienawiści i pomówień.

§3 Nagrody

 • Pierwsze miejsce:
  • Myszka Razer Basilisk X Hyperspeed
  • Ranga RAINBOW na edycję na serwerze LizardMC
 • Drugie miejsce:
  • Ranga DIAMOND na zawsze na serwerze LizardMC
 • Trzecie miejsce:
  • Ranga DIAMOND na edycję na serwerze LizardMC

§4 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego powiadomienia, jak również do interpretacji jego zapisów. Decyzje Organizatora są ostateczne i wiążące.

2. Wszystkie spory wynikające z Konkursu będą rozstrzygane przez Organizatora. Udział w Konkursie oznacza akceptację jego regulaminu.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przedmioty, rangi, konta oraz za osoby dodane do wyspy. Skargi i zażalenia należy składać za pośrednictwem odpowiedniego ticketu na discordzie.